"Wielka wojna w Małopolsce - Bitwy, Ludzie, Miejsca"

Wielka wojna w Małopolsce – Bitwy, Ludzie, Miejsca

W dniu 3 lipca 2014 roku miało miejsce otwarcie wystawy dotyczącej I wojny światowej. Była ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem w tematykę przez mgra Roberta Kowalskiego, przewodniczącego Forum Małopolskich Oddziałów PTH. Dodatkowo zaprezentowano gry planszowe związane z tematyką I-wojenną, przez mgra Magdalenę Dyląg z Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.                                                                                                                                                              Wystawa trwała do 19 sierpnia 2014 roku. Prezentowano na niej tablice informacyjne z informacjami na temat Podhala i ziemi limanowskiej. Poza tym wzbogacona była o eksponaty w formie militari i dokumentów.