Kardynał Adam Stefan Sapieha

Od grudnia do stycznia 2012 roku w Muzeum Uzdrowiska ma miejsce wystawa  pt. „Kardynał Adam Stefan Sapieha: Człowiek, duszpasterz, mąż stanu”. Została ona stworzona przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Kardynał Sapieha, arystokrata z pochodzenia, był niezwykle wykształcony. Studiował na uniwersytetach m.in. w Wiedniu i Rzymie. W 1893 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1911 objął diecezję krakowską, a dopiero po wojnie, w 1946 roku, został kardynałem.
W czasie swej posługi kapłańskiej był m.in. twórcą nowych parafii, budowniczym nowych obiektów sakralnych, a po II wojnie światowej założył „Tygodnik Powszechny”.
Ten wielki człowiek i patriota polski zmarł 23 lipca 1951 roku.
Prezentowana wystawa przybliża postać tego niezwykłego człowieka, którego skala nie ograniczała się tylko do granic kraju.
Otwarcie ekspozycji w dniu 2. 12. 2011 r. poprzedzone zostało wykładem dra Filipa Musiała, pracownika krakowskiego IPN na temat: „Nie ustąpiłem Niemcom, tym bardziej nie ustąpię teraz…” – Kardynał Adam Stefan Sapieha 1867-1951.